R.K. Sint Martinus

De R.K. Sint Martinus te Etten is in 1923/24 gebouwd na het ontwerp van J.T.J. Cuypers, zoon van P.J.H. Cypers. De glas in lood vensters zijn een ontwerp van W. Mengelberg en zijn in het atelier in Zeist vervaardigt. Alle panelen van de kerk zijn bij deze restauratie verwijdert, gerestaureerd en teruggeplaatst.