Van toepassing op opdrachten verleend aan T. Metscher h/o Glas in lood Atelier Enschede.

Disclaimer

Glas in lood Atelier Enschede (Kamer van Koophandel 08152631), hierna te noemen Glas in Lood Atelier, verleent u hierbij toegang tot www.glasinloodmetscher.nl “de website” en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, video, blogs en andere materialen.

Glas in Lood Atelier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Glas in Lood Atelier. Voor aanvragen kunt u het contactformulier in de website gebruiken.

Glas in Lood Atelier spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Glas in Lood Atelier.

In het bijzonder is alle data op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Glas in Lood Atelier nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy-statement

Als u uw gegevens achterlaat dan mag u er van uitgaan dat Glas in Lood Atelier deze zorgvuldig behandelt. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en slechtst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen bij Glas in Lood Atelier zelf of in het werkterrein van marketing, communicatie & sales of in uw werkrelatie met Glas in Lood Atelier. U kunt u altijd afmelden voor mails van Glas in Lood Atelier. Glas in Lood Atelier houdt zich aan de geldende actieve wetgeving op gebied van privacy en persoonsgegevens en dat geldt ook bij opdrachten van de opdrachtgevers van Glas in Lood Atelier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Glas in Lood Atelier. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Glas in Lood Atelier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.